TN16 


Tegnestuefællesskabet
Nyvej 16
Studio Collective Nyvej 16
Praksisens økologi

Ecology of PracticeTN16 er vokset ud fra en tro på værdien af det kollektive.

TN16 er et håbefuldt, mulighedsorienteret netværk af erfarne, men eksperimenterende tegnestuer, der deler et større tegnestuefællesskab. Stærkere sammen. Vi tror på vidensdeling, åbenhed, omsorg og reparation.

Gennem samudvikling og mutualisme sigter TN16 mod at omstrukturere traditionelle organisatoriske praksisser med det ultimative mål at øge agenturet i byggeri for planetens velbefindende.

The idea for TN16 was grown from a belief in the value of the collective. 

TN16 is a hopeful, possibilist network of experienced yet experimental architects working from a collective studio. Stronger together. We believe in knowledge sharing, openness, care & repair.

Through co-evolution & mutualism TN16 aim to restructure traditional practice organisation with the ultimate goal of increased agency in building towards planetary well-being. 

Nyvej 16C, 1851, Frederiksberg C                                                  

PROJECTS ︎︎︎ TN16
We just got started...Coming soon.